• +(376) 80 00 75
  • correu@tecnisa.ad
  • Dilluns - Divendres 8:00 - 18:00

Sistemes Contra Incendis

El foc, un dels elements diferenciadors de la nostra espècie, és també un element perillós per la vida humana. Detectar-lo i extingir-lo a temps pot evitar grans pèrdues tant personals com materials, per tant dotem les nostres instal·lacions de sistemes de detecció i extinció d’incendis ràpids i fiables.

Centrals de detecció d’incendis lligades a un tramat de detectors i avisadors de diferents tecnologies analitzant la concentració de partícules nocives a l’atmosfera i la temperatura de l’aire, activen un protocol d’evacuació i extinció.

Instal·lacions hidràuliques amb ruixadors automàtics, boques d’incendi equipades, xarxes de canonades amb preses especials per bombers, grups de bombeig d’aigua, hidrants, extintors, sistemes d’extinció automàtica amb gas i una bona compartimentació dels espais ajuden a reduir els danys que es poden provocar.