• +(376) 80 00 75
  • correu@tecnisa.ad
  • Dilluns - Divendres 8:00 - 18:00

Sistemes de Climatització

La finalitat de TECNISA no només és la instal·lació dels equips sinó que participa de forma activa tant en l'elaboració de projectes com en l'assessorament, anàlisi i correcció tècnica d'aquests.

TECNISA ofereix als seus clients solucions d'alta qualitat en la realització de projectes, disseny i instal·lació de sistemes d'aire condicionat, calefacció, terra radiant, sistemes de refrigeració, humidificació, centrals de tractament d'aire, sistemes frigorífics VRV (Volum Refrigerant Variable), sistemes de ventilació i extracció, sales blanques d'hospital, climatització piscines, etc. Estem en contacte amb els millors fabricants i marques per tal de proporcionar sempre la instal·lació que millor s'adapti a les seves necessitats.

Per TECNISA és fonamental la preparació del seu equip, per tant posem un èmfasi especial en la formació continuada i en el coneixement del mercat i de les últimes tecnologies, així com en l'equipament adient per a cada instal·lació.