Get Adobe Flash player

Metodologia


La capacitat i flexibilitat de la nostra organització ens permet assumir totes les etapes d'un projecte:

  1. Avantprojecte
  2. Projecte bàsic
  3. Estudi de muntatge
  4. Instal·lació
  5. Posada en marxa
  6. Manteniment

Les característiques particulars de cada obra i client determinen l'evolució dels treballs, adaptant-nos.

L'equip humà per a cada obra o activitat s'estableix segons el volum i les característiques pròpies de cada cas. Els mitjans materials de que disposem per al treball en obra són els òptims per a una execució correcta i àgil de les activitats i podem incorporar-hi de forma il·limitada els que siguin necessaris en tot moment.